Komisja w składzie: Barbara Szulik – katecheta SP 2 Marklowice, Agnieszka Marczykowska – bibliotekarz SP 2Marklowice, Dominika Kotula – Rożek – nauczyciel SP2 Marklowice przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

KLASA I

 

I miejsce – Dominika Wróbel– Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach

II miejsce – Antonina Chrószcz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach

III miejsce – Sabrina Menżyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

Wyróżnienie – Michał Mańka- Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

Wyróżnienie – Kamila Kudla - Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

Wyróżnienie – Jan Hojka - Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach

KLASA II

 

I miejsce – Paulina Rduch– Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

I miejsce – Paulina Rurarz– Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

II miejsce – Karol Sieniawski– Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

III miejsce – Lilianna Kuśka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

Wyróżnienie – Samanta Witkowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

Wyróżnienie – Amelka Słońska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

Dziękujemy Gminie Marklowice za ufundowanie nagródJ

Komisja w składzie: pani Barbara Szulik, pani Agnieszka Marczykowska oraz pani Dominika Rożek – Kotula przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

GRUPA 6-atki

I miejsce – Hanna Skupień - Przedszkole Akademia wyobraźni w Marklowicach

II miejsce – Rozalia Sobańska - Przedszkole Akademia wyobraźni w Marklowicach

III miejsce –Hanna Magnor - Przedszkole Akademia wyobraźni w Marklowicach

 

Wyróżnienie – Aleksandra Bodio - Przedszkole Akademia wyobraźni w Marklowicach

Wyróżnienie – Hanna Sieniawska - Przedszkole Akademia wyobraźni w Marklowicach

Wyróżnienie – Emilia Nowak - Przedszkole Akademia wyobraźni w Marklowicach

KLASA I

I miejsce – Kamila Kudla – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

II miejsce – Michał Mańka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

III miejsce – Sabrina Menżyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

KLASA II

I miejsce – Zuzanna Brychcy – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

II miejsce – Zofia Kulawik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

III miejsce – Paulina Rurarz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

KLASA III

I miejsce – Lena Popęda – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

II miejsce – Agata Mika – Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach

III miejsce – Kaja Kolarska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach

 

Wyróżnienie – Stanisław Durczok – Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach

Wyróżnienie – Filip Brychcy – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

Wyróżnienie – Hanna Chrószcz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach

 

Nagrodzonych zostało 18 prac, pozostałych 33 uczestników otrzymało słodki upominek. Dziękujemy Gminie Marklowice za ufundowanie nagród!

W świątecznej atmosferze 21 grudnia cała społeczność ,,dwójki” uczestniczyła w ,,Szkolnej Wigilijce”. Na wstępie pani dyrektor powitała wszystkich zebranych: panią Marię Staszak, panią Zofię Drychta, przedstawicieli Rady Rodziców: przewodniczącą –  panią Martynę Haracz – Rduch, skarbnika – panią Darię Kuśka  oraz zgromadzonych uczniów i nauczycieli. W części artystycznej uczniowie klasy II i III zaprezentowali jasełka przygotowane przez katechetkę – panią Barbarę Szulik.  Mali artyści  z wielkim przejęciem i zaangażowaniem odegrali swoje role, zaś  cudownie zaśpiewane kolędy zrobiły na wszystkich bardzo duże wrażenie. Po części artystycznej czekał słodki poczęstunek, a na zakończenie Pani Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła wszystkim świąteczne życzenia i wręczyła uczniom upominek.

      

Dzisiaj uczniowie klasy 1 zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Z tej okazji odwiedziły ich starsze koleżanki z SP1, które przeczytały im książkę ze szkolnej biblioteki pt.: "Franklin i książka z biblioteki". Po złożonym uroczystym przyrzeczeniu uczniowie otrzymali swoje pierwsze książeczki z dużymi literami zakupione specjalnie dla pierwszoklasistów z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
    

Szanowni Rodzice
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 30 grudnia 2022 roku. W razie konieczności zapewnienia opieki dziecku, proszę o zgłoszenie tego faktu (dzień i godzina) u wychowawcy     lub w sekretariacie szkoły  (32 4550392 lub 725 997 396)  do dnia 22. 12. 2022 r.; do godziny 900.