W poniedziałek 5.06. 2023 r. w ,,dwójce" po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Komisja w składzie: przewodnicząca Pani Czesława Somerlik - przedstawiciel Gminy Marklowice, Pani Dominika Rożek - Kotula - nauczyciel SP2 Marklowice oraz Pani Aleksandra Widera - nauczyciel SP1 Marklowice przyznała następujące nagrody:
kategoria klas I:
Tatiana Góra - SP1 Marklowice I miejsce
Wojciech Kirkiewicz - SP1 Marklowice II miejsce
Rafał Szlufik - SP1 Marklowice III miejsce
kategoria klas II:
Marcin Grzonka - SP2 Marklowice I miejsce
Julia Kossak - SP1 Marklowice II miejsce
Oliwia Antończyk - SP1 Marklowice III miejsce
kategoria klas III:
Kaja Kolarska - SP1 Marklowice I miejsce
Patryk Mika - SP2 Marklowice II miejsce
Filip Brychcy - SP2 Marklowice III miejsce
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Gminie Marklowice dziękujemy za ufundowanie nagród i poczęstunku