KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

12.11.2021r.

7.01.2022r.

2.05.2022r.

17.06.2022r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

9.09. 2021r.

10.02.2022r.

16.06. 2022r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI:

21.10.2021r.

18.11. 2021r.

17.03.2022r.

20.05.2022r.

Do odwołania konsultacje odbywać się będą z wychowawcą telefonicznie od godziny 16.30 do godziny 17.30

ŚWIĘTA I PRZERWY:

23.12. 2021r.– 31.12.2021r. – Zimowa przerwa świąteczna

1.01. 2022r. – Nowy Rok

14.02. 2022r. – 27.02. 2022r. – Ferie zimowe

14.04. 2022r.– 19.04.2022r. – Wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2022r. – Zakończenie roku szkolnego