KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

29.04.2024r.

30.04.2024r.

2.05.2024r.

31.05.2024r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

4. 09.2023r.

24.01. 2024r.

13.06. 2024r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI:

16.11.2023r.

7.03.2024r.

16.05.2024r.

Konsultacje odbywać się będą od godziny 16.30 do godziny 17.30

ŚWIĘTA I PRZERWY:

23 grudnia 2023r. do 31 grudnia 2023r.– Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia 2024 r. do 11 lutego 2024r.– Ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024r.– Wiosenna przerwa świąteczna

30.05.2024r. – Boże Ciało

21.06.2024r. – Zakończenie roku szkolnego