Przewodnicząca: pani Martyna Haracz – Rduch

Sekretarz: pani Beata Mika

Skarbnik: pani Daria Kuśka