Od 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Marklowicach na rok szkolny 2023/2024. Zgłoszenia i wnioski będą przyjmowane od dnia 1.03.2023 roku do dnia 31.03.2023 roku. 
Prosimy o zapoznanie się z terminami  i wymaganymi dokumentami:
1) dla uczniów z obwodu zał. nr 1 – Zgłoszenie dziecka
2) dla uczniów spoza obwodu zał. nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka.
Kryteria przyjęcia i pozostałe załączniki – oświadczenia dotyczą uczniów spoza obwodu szkoły.

Terminy rekrutacji      

Kryteria przyjecia      

Zasady rekrutacji      

Oświadczenie woli

Zał.1 Zgłoszenie dziecka do klasy 1 - obwód

Zał.2 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Zał.3 Oświadczenie o odległości

Zał.4 Oświadczenie o wielodzietności

Zał.5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu