Od 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Marklowicach na rok szkolny 2022/2023. Zgłoszenia i wnioski będą przyjmowane od 1.03.2022 roku do 31.03.2022 roku w sekretariacie szkoły Prosimy o zapoznanie się z terminami i wymaganymi dokumentami:
1) dla uczniów z obwodu zał. nr 1 – Zgłoszenie dziecka
2) dla uczniów spoza obwodu zał. nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka.
Kryteria przyjęcia i pozostałe załączniki – Oświadczenia dotyczą uczniów spoza obwodu szkoły.

Terminy rekrutacji      dokument w pdf

Kryteria przyjecia      dokument w pdf

Zasady rekrutacji      dokument w pdf

Zał.1 Zgłoszenie dziecka do klasy 1 - obwód

Zał.2 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Zał.3 Oświadczenie o odległości

Zał.4 Oświadczenie o wielodzietności

Zał.5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu