Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłej klasy I na Dzień Otwarty naszej szkoły – SP 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach

w dniu 22 lutego 2024 r. o godzinie 16.30.

Dyrektor SP2 Marklowice

Jolanta Perdjon

 

 

 

W poniedziałek 16 października 2023 roku w Urzędzie Gminy Marklowice odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Wójta Pan Piotr Galus, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Klocek, Dyrektor Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych Pani Anna Białek oraz zaproszeni goście z marklowickich placówek oświatowych.
Przedstawiciele władz złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym osobom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Z naszej szkoły Nagrodę Wójta Gminy Marklowice otrzymała Pani Elżbieta Waler. Serdecznie gratulujemy!

 
?Samorząd Uczniowski SP2 Marklowice w roku szkolnym 2023-2024:
 
Przewodniczący:Karol Sieniawski
Zastępca przew.:Amelia Słońska
Sekretarz:Zuzanna Salachna
Skarbnik:Sabrina Menżyk
Redaktor:Zofia Kulawik
 Powodzenia!

W ramach Wizytacji Kanonicznej naszej parafii w piątek 6 października naszą szkołę odwiedził Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Wizyta tak szanownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Uroczyste powitanie Księdza Biskupa rozpoczęło odśpiewanie przez wszystkich uczniów pieśni ,,Bądź pozdrowiony Gościu nasz”, co było wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych, następnie uczniowie powitali ks. Biskupa wierszami i kwiatami. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup dziękując za możliwość spotkania w naszej szkole skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego, udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa oraz wręczył pamiątkowe upominki.