Dnia 18.03 trzech uczniów naszej szkoły Patryk Mika, Julian Pawlus i Filip Brychcy wzięło udział w Gminnym Konkursie Matematycznym. Julian Pawlus zdobył III miejsce. Gratulujemy!

W środę 12.04.2023 roku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Komisja w składzie: Przewodnicząca- Maria Staszak - emerytowany dyrektor SP2 Marklowice. Członkowie:
- Czesława Somerlik - inspektor Pionu Spraw Społecznych Gminy Marklowice,
- Barbara Szulik - nauczyciel SP2 i SP1 Marklowice
przyznała pierwsze miejsce uczennicy Antoninie Chroszcz z SP1 Marklowice. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Gminę Marklowice, za który bardzo dziękujemy, zaś laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W środę – 5.04.23 roku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Komisja w składzie: Przewodnicząca – Czesława Somerlik – inspektor Pionu Spraw Społecznych Gminy Marklowice Członkowie – Barbara Szulik – nauczyciel SP1 i SP 2 Marklowice – Katarzyna Czerwińska- Szlachta – nauczyciel SP1 Marklowice przyznała następujące miejsca:
I miejsce - Mika Patryk SP2 Marklowice
II miejsce - Czyż Dominik SP1 Marklowice
III miejsce - Hojka Lena SP2 Marklowice
III miejsce - Brychcy Barbara SP1 Marklowice
Wyróżnienie: - Kolarska Kaja SP1 Marklowice
Wyróżnienie: - Popęda Lena SP2 Marklowice
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Gminę Marklowice, za który bardzo dziękujemy, zaś laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach ogłasza postępowanie uzupełniające na wolne miejsca na rok szkolny 2023/24. Wnioski można składać od 04.04.2023 r. do 16.04.2023 r. do godz. 13.00