Jolanta Perdjon:  dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Iwona Kotyrba: edukacja wczesnoszkolna

Anita Górecka: pedagog

Jolanta Węglorz : biblioteka

Monika Miełek: wychowawca świetlicy

Izabella Moczała: pedagog specjalny

Karol Pawlas: logopeda

Alicja Satława – Janiec: psycholog

Barbara Szulik: religia

Elżbieta Waler: edukacja wczesnoszkolna

Dominika Rożek Kotula: język angielski