Jolanta Kominek:  poniedziałek 11.20 – 12.20

Iwona Kotyrba: poniedziałek 13.30 – 14.30

Elżbieta Waler: poniedziałek 11.20 – 12.20

Monika Miełek: czwartek 10.20 – 11.20

Anita Górecka: 8.09.,22.09.,6.10.,20.10.,4.11.,18.11.,1.12.,22.12

Agnieszka Marczykowska: 13.09.,27.09., 11.10.,25.10.,8.11.,22.11.,6.12.,20.12.

Izabella Moczała: 16.09.,30.09,28.10.,25.11,9.12.

Karol Pawlas: 16.09.,30.09,28.10.,25.11,9.12.

Alicja Satława – Janiec:13.09.,27.09., 11.10.,25.10.,8.11.,22.11.,6.12.,20.12.

Aleksandra Widera: 12.09.,26.09.,10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12.,19.12.