W środę 12.04.2023 roku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Komisja w składzie: Przewodnicząca- Maria Staszak - emerytowany dyrektor SP2 Marklowice. Członkowie:
- Czesława Somerlik - inspektor Pionu Spraw Społecznych Gminy Marklowice,
- Barbara Szulik - nauczyciel SP2 i SP1 Marklowice
przyznała pierwsze miejsce uczennicy Antoninie Chroszcz z SP1 Marklowice. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Gminę Marklowice, za który bardzo dziękujemy, zaś laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.