Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach ogłasza postępowanie uzupełniające na wolne miejsca na rok szkolny 2023/24. Wnioski można składać od 04.04.2023 r. do 16.04.2023 r. do godz. 13.00