Od 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Marklowicach na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenia i wnioski będą przyjmowane do 31.03.2021 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami i wymaganymi dokumentami:
1) dla uczniów z obwodu zał. nr 1 – Zgłoszenie dziecka
2) dla uczniów spoza obwodu zał. nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka.
Kryteria przyjęcia i pozostałe załączniki – Oświadczenia dotyczą uczniów spoza obwodu szkoły.

Terminy rekrutacji

Kryteria przyjecia

Zasady rekrutacji

Oświadczenie woli

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Zał.1 Zgłoszenie dziecka do klasy 1 - obwód

Zał.2 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Zał.3 Oświadczenie o odległości

Zał.4 Oświadczenie o wielodzietności

Zał.5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo zachęcamy do udziału w konkursie pod hasłem „WIRUSOM STOP”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III. Jego  celem jest uświadomienie dzieciom jak niebezpieczne dla zdrowia i życia są wirusy. Regulamin konkursu

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie wracają do nauczania stacjonarnego. W szkole nadal będą obowiązywały dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID  (obowiązuje plan zajęć z przed nauczania zdalnego.) Od poniedziałku również będą obiady dla dzieci które jadły przed przerwą. W razie rezygnacji z obiadów prosimy o kontakt z intendentem SP1 Marklowice: 32 4550028  wew. 30  lub 22