Dyrektor szkoły informuje, że na Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, posiadającego identyfikator- SP2Marklowice została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Adres skrytki ePUAP SP2 Marklowice wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /SP2Marklowice/SkrytkaESP
Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: 
- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.