Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się wg następującego harmonogramu:
klasa II i III godz. 845 (dzieci wchodzą do budynku szkoły bez opiekunów, klasa II wejście główne, klasa III wejście od sekretariatu).
Klasa I godz. 930  (wejście główne)
Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klasy I połączone będzie z pasowaniem na które zapraszamy jednego rodzica/opiekuna.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie odbiorą zestaw ćwiczeń zakupiony z dotacji rządowej.
Podręczniki do religii rodzice zakupują we własnym zakresie:
klasa I: ,,Poznaję Boży świat” - K. Mielnicki, wyd. Jedność
klasa II: ,,Idziemy do Jezusa” - J. Czerkawski, wyd. Jedność
klasa III: ,,Jezus jest z nami” - J. Czerkawski, wyd. Jedność
Obiady – od dnia 2 września (zgłoszenia w sekretariacie do 2 września pod numerem: 455 03 92 do godziny 1300).
W dniu 9 września o godzinie 1630 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami, zebrania ogólnego nie będzie.
Prosimy o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych (maseczki i dezynfekcja rąk).