Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłej klasy I na Dzień Otwarty naszej szkoły – SP 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach

w dniu 22 lutego 2024 r. o godzinie 16.30.

Dyrektor SP2 Marklowice

Jolanta Perdjon