W świetlicy dodać: ,,Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach zajęć świetlicowych prowadzone są kółka: przyrodnicze, sportowe oraz plastyczno – techniczne”. Kontynuowana również będzie innowacja pedagogiczna:,,Spotkania z ciekawymi ludźmi – poznajemy zawody i ludzkie pasje”.