Nasza świetlica jest integralną częścią szkoły, która wspomaga i uzupełnia jej prace. To miejsce przeznaczone dla uczniów, którzy spędzają swój wolny czas w pożyteczny sposób, bawiąc się i ucząc. Świetlica jako pozalekcyjna forma działalności szkoły, organizuje uczniom dobrą zabawę, pomaga w nauce i zapewnia opiekę na najwyższym poziomie. Regulamin świetlicy określa szczegółowo zasady korzystania z zajęć.Staramy się tutaj o przyjazną atmosferę, aby dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie oraz organizujemy im warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania zainteresowań własnych.