Na zajęciach Klubu Młodego Naukowca uczniowie nauczyli się wykonywać samodzielnie prezentacje na czas.