Uczniowie podczas zajęć

W naszej szkole od września rozpoczęły się zajęcia dodatkowe „Klub Młodego Naukowca” w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W tym tygodniu udało się uczniom klas 3 wykonać swoje pierwsze projekty w programie Tinkercad i je wydrukować.