Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Poniżej znajduje się druga lista książek zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Część tytułów była wybrana przez uczniów po spotkaniu autorskim z panem Waldemarem Cichoniem inne pozycje były wybierane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

Lista nr 2 zakupionych książek