Logo programu

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 . W ramach programu zostanie przekazane naszej placówce 3000 zł natomiast 750 zł przekaże nam Organ Prowadzący. Z funduszy tych zostaną kupione nowości wydawnicze.