Od 13 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. W czwartek dnia 30 września odbyły się wybory. Jedenastu kandydatów z klas I, II i III przedstawiło swoje programy wyborcze. Oto oni:

 • Zosia Kulawik
 • Paulina Rduch
 • Paulina Rurarz
 • Filip Brychcy
 • Julian Pawlus
 • Patryk Mika
 • Milena Kątny
 • Wiktoria Wach
 • Natalia Reclik
 • Agata Jasek
 • Beata Rożenek

    Wszyscy uczniowie otrzymali karty do głosowania, gdzie zaznaczali jednego wybranego przez siebie kandydata. Następnie karty wrzucano do urny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: pani dyrektor Jolanta Kominek, nauczyciel Elżbieta Waler i opiekun SU Iwona Kotyrba.     Wyborom towarzyszyła odpowiednia atmosfera ciszy i powagi.  Wyborcy, czyli uczniowie wszystkich klas poważnie podeszli do wyborów, wszystkie głosy były ważne. Dzieci czuły się w pełni głosy odpowiedzialne za wyniki swoich decyzji. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy i ogłosiła wyniki:

 • Przewodniczący – Filip Brychcy
 • Zastępca – Wiktoria Wach
 • Skarbnik – Patryk Mika
 • Sekretarz – Agata Jasek
 • Redaktor – Paulina Rduch

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych wyborów! Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły życzymy dużo sukcesów !!!