W poniedziałek 16 października 2023 roku w Urzędzie Gminy Marklowice odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Wójta Pan Piotr Galus, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Klocek, Dyrektor Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych Pani Anna Białek oraz zaproszeni goście z marklowickich placówek oświatowych.
Przedstawiciele władz złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym osobom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Z naszej szkoły Nagrodę Wójta Gminy Marklowice otrzymała Pani Elżbieta Waler. Serdecznie gratulujemy!