W ramach Wizytacji Kanonicznej naszej parafii w piątek 6 października naszą szkołę odwiedził Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Wizyta tak szanownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Uroczyste powitanie Księdza Biskupa rozpoczęło odśpiewanie przez wszystkich uczniów pieśni ,,Bądź pozdrowiony Gościu nasz”, co było wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych, następnie uczniowie powitali ks. Biskupa wierszami i kwiatami. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup dziękując za możliwość spotkania w naszej szkole skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego, udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa oraz wręczył pamiątkowe upominki.