Występujący uczniowie

W świątecznej atmosferze 21 grudnia cała społeczność ,,dwójki” uczestniczyła w ,,Szkolnej Wigilijce”. Na wstępie pani dyrektor powitała wszystkich zebranych: panią Marię Staszak, panią Zofię Drychta, przedstawicieli Rady Rodziców: przewodniczącą –  panią Martynę Haracz – Rduch, skarbnika – panią Darię Kuśka  oraz zgromadzonych uczniów i nauczycieli. W części artystycznej uczniowie klasy II i III zaprezentowali jasełka przygotowane przez katechetkę – panią Barbarę Szulik.  Mali artyści  z wielkim przejęciem i zaangażowaniem odegrali swoje role, zaś  cudownie zaśpiewane kolędy zrobiły na wszystkich bardzo duże wrażenie. Po części artystycznej czekał słodki poczęstunek, a na zakończenie Pani Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła wszystkim świąteczne życzenia i wręczyła uczniom upominek.