Nowy Samorząd Szkolny

Od 20 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. W piątek dnia 21 października odbyły się wybory. Dwudziestu dwóch  kandydatów z klas I, II i III przedstawiło swoje programy wyborcze. Wszyscy uczniowie w klasach otrzymali karty do głosowania, gdzie zaznaczali jednego wybranego przez siebie kandydata. Następnie karty wrzucano do urny. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy.
Dzisiaj ogłosiłła tegoroczne wybory :
 Przewodniczący – Filip Brychcy
Zastępca przewod.–  Jakub Mroziński
Sekretarz – Patryk Mika
Skarbnik –  Stanisław Gardian
Redaktor – Marcin Grzonka