W poniedziałek (18.10.) Rada Rodziców organizuje ,,Święto Ziemniaka".                 
W programie:
8.00-9.45 - zajęcia edukacyjne
9.45 - 11.20 - pieczenie ziemniaka, zabawy na ,,dmuchańcu" oraz boisku szkolnym
Po zakończeniu zajęć do godziny 15.30 ,,dmuchaniec" jest dostępny dla wszystkich uczniów pod opieką rodzica/opiekuna (dzieci uczęszczające na świetlicę pod opieką wychowawcy świetlicy). Serdecznie zapraszamy