Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2022/2023 do programów nauczania religii opartych na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku
Klasa 1 szkoła podstawowa - "Poznaję Boży świat" Autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18
Klasa 2 szkoła podstawowa - "Odkrywam królestwo Boże" ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18
Klasa 3 szkoły podstawowej „Poznaję Jezusa” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ-1-01/1