Uczniowie podczas sprzątania Marklowic

W piątek (22 kwietnia) wszyscy uczniowie w ramach Dnia Ziemi wzięli udział w akcji ,,Czysta Ziemia – Czyste Marklowice” pod patronatem Wójta Gminy Marklowice. Każda klasa sprzątała wyznaczone miejsce, zaś po sprzątaniu na wszystkich czekał upominek ufundowany przez Gminę Marklowice. Uczniowie  klasy pierwszej  w  poprzedzające dni  Międzynarodowy Dzień   Ziemi zajmowali się tematyką ochrony środowiska. Uczestniczyli w klasowym  projekcie edukacyjnym ,,Ziemia moim domem”,  w ramach którego pogłębiali wiedzę na temat ważności działań proekologicznych. Poznawali przyjazne i szkodliwe zachowania człowieka wobec przyrody, zastanawiali się co można zrobić, by chronić przyrodę, utrwalali wiadomości dotyczące segregacji śmieci, recyklingu. Wspólnie pisali prośby - hasła, które mogą zapobiec dalszej degradacji środowiska naturalnego, wykonali kolorowy plakat, w klasie posadzili kwiaty doniczkowe, zaś na na terenie placu szkolnego posadzili krzew, o który będą systematycznie dbać. Podsumowaniem była piątkowa lekcja ,,Zielona Ziemia” realizowana w ramach akcji ,,Dzieci uczą rodziców”. Ostatnim punktem działań było sprzątanie pobliskich terenów. Dzieciaki zaopatrzone w rękawiczki i foliowe worki przeszły pobliskimi ulicami: Zieloną, Środkową i Orlą. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów udało się zebrać dość sporą ilość śmieci, jak również zachęcić ich do działań porządkowych na terenie własnych obejść czy podwórek.  Nad bezpieczeństwem akcji czuwała wychowawczyni klasy.