Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. W ramach programu zostanie przekazane naszej placówce 3000 zł natomiast 500 zł przekaże nam Organ Prowadzący. Z funduszy tych zostaną kupione nowości wydawnicze.