W związku z obecną sytuacją Ministerstwo Edukacji wydało wytyczne dotyczące tego jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji na Ukrainie. Zaleca się, aby nie wzbudzać niepotrzebnego niepokoju i lęku, wzmacniać poczucie bezpieczeństwa, uspokajać dzieci, pozwalać dzieciom mówić o swoich emocjach i uczuciach, dla dzieci z klas I-III ograniczyć dostęp do informacji (drastyczne obrazy), bo nie zawsze są dostosowane do wieku i predyspozycji psychicznych dzieci. Ważna jest stała obserwacja dziecka, a w wypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów skontaktować się z psychologiem lub pedagogiem szkolnym.