Od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku zostaje wprowadzona nauka zdalna. W związku z tym, dzień 7 stycznia 2022 roku planowany jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest dniem nauki zdalnej, lecz zgodnie z kalendarium szkoły w tym dniu się nie łączymy. Rodzice uczniów, którzy w tym okresie nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły o zorganizowanie opieki w szkole i zapewnienie realizacji zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły dla swojego dziecka.