Od 4 maja 2021 roku (wtorek) uczniowie wracają do nauczania stacjonarnego. W szkole nadal będą obowiązywały dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, obowiązuje plan zajęć z przed nauczania zdalnego, (od wtorku również będą obiady). W razie rezygnacji z obiadów prosimy o kontakt z intendentem SP1 Marklowice: 32 4550028  wew. 30  lub 22. Organizacja zajęc dydaktyczno-wychowawczych.