Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Marklowicach informuje, że od 21 kwietnia można odbierać druki „Zgłoszeń dzieci do klasy czwartej”:

  • w sekretariacie szkoły SP 1 w budynku nr 1, przy ul. Wyzwolenia 160 w godz. 7.30-13.00
  • w sekretariacie szkoły SP 2 w godz. 8.00-12.00
  • można pobrać ze strony internetowej szkoły SP 1 lub SP 2 w Marklowicach. Druk do pobrania.

Wypełnione druki należy oddać w sekretariacie SP 1 w Marklowicach do 7 maja. Sprawa zgłoszeń dotyczy uczniów, którzy obecnie uczą się w klasie 3 SP 2 w Marklowicach.
Dyrektor szkoły – Halina Winkler