Przekazuję informację o anonimowej ankiecie dotyczącej realizacji zdalnego nauczania w szkołach w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Link do nkiety: https://si.kuratorium.katowice.pl/ankiety/weiufh72. Ankieta dla rodziców będzie dostępna do 15 grudnia 2020 roku.