Od 20 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. W poniedziałek dnia 5 października na podwórku szkolnym odbyły się wybory. Osiemnastu kandydatów z klas I, II i III przedstawiło swoje programy wyborcze. Wszyscy uczniowie w klasach otrzymali karty do głosowania, gdzie zaznaczali jednego wybranego przez siebie kandydata. Następnie karty wrzucano do urny. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy i ogłosiła tegoroczne wybory :

 Przewodniczący – Milena Kątny

Zastępca przewod.– Kacper Kubica

Skarbnik – Martyna Cyranka

Sekretarz –  Filip Brychcy

Redaktor – Wiktoria Wach