Pierwszoklasiści na pasowaniu

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 miała nieco inny charakter niż w latach ubiegłych. Ze względu na reżim sanitarny nie było uroczystego, wspólnego dla wszystkich uczniów rozpoczęcia nowego roku szkolnego.O godzinie 9.00 uczniowie klasy II i III mieli spotkania z wychowawcami. Uczniowie klasy I w towarzystwie jednego z rodziców przyszli na pierwsze spotkanie ze szkołą o godzinie 10.00. W trakcie spotkania miało miejsce uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, którzy zostali serdecznie powitani przez starszych kolegów z klasy III. Na pamiątkę tego wydarzenia ,,nowi uczniowie” otrzymali pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.