Rekrutacja

Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

Terminy rekrutacji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiegow Marklowicach zaprasza do zapoznania się z procedurami rekrutacyjnymi do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów (załączników) z którymi należy się zapoznać:

1.      Zał. nr 1- ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY  MARKLOWICE NA ROK SZKOLNY 2017

2.      Zał. nr 2- ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 2017

3.      Zał. nr 3- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 2017

4.      Zał. nr 4 - KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE MARKLOWICE 2017

5.      Zał. nr 5- OŚWIADCZENIE O ODLEGŁOŚCI 2017

6.      Zał. nr 6- OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 2017

7.      Zał. nr 7- OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU 2017

8.      Zał. nr 8 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ                                    

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Copyright ©  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Marklowicach 2011-2013  |  Strony Internetowe  MBURSZ-NET
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting