• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Kontakt:

ul. Wiosny Ludów 78,
44-321 Marklowice
Tel  324550392, Tel: 324531528
Fax: 324550392

Jak oceniasz nową stronę szkoły
 

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski 2017/2018

 

Przewodniczący - Paulina Musiolik

Zastępca - Ola Chrószcz

Skarbnik - Ryszard Rurarz

Sekretarz - Maja Duda

Redaktor - Wiktoria Pupek

 

SZKOLNY KONKURS  WIEDZY :,,Bezpiecznie z Kubusiem”

 

 REGULAMIN  KONKURSU:

 

CELE OGÓLNE:

 

Ø      Zwrócenie uwagi dzieci na sytuacje niebezpieczne i niebezpieczne zachowania.

Ø      Przygotowanie dzieci do samoobserwacji i samokontroli zachowań.

Ø      Zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci oraz przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się w szkole:

             - w klasie,

             - w świetlicy,

             - w stołówce,

             - na korytarzu,alt

             - na lekcji w-fu, na boisku,

             - w szatni,

             - w łazience,

             - w bibliotece.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:

- rozpoznaje sytuacje niebezpieczne oraz potrafi określić niebezpieczne

   zachowania,

- dokonuje adekwatnej samooceny własnego postępowania oraz potrafi

   przyznać się do niewłaściwych, niebezpiecznych zachowań oraz stopniowo

   nabywa i utwierdza się w umiejętności samokontroli, czyli zastępuje zachowania

   niebezpieczne bezpiecznymi,

- zgodnie i skutecznie współdziała w grupie,

- wybiera bezpieczne zachowania  w codziennych sytuacjach życiowych,

- potrafi logicznie i twórczo myśleć,

- jest odpowiedzialny za efekt działań własnych i zespołu.

 

1)Uczestnikami konkursu  są  klasy I - III.

2)Klasa rozwiązuje tylko jeden  wspólny test.

3)W skład komisji oceniającej wejdą: wychowawcy klas.

4)Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu SU w dniu 15.12.2014r.

 

                                                                                                  POWODZENIA!

 

 

             Dzień Super Chłopaka

  alt Dnia 30.09.2014r. w czasie zajęć lekcyjnych w każdej klasie świętowano Dzień Chłopca. Dziewczynki składały młodym mężczyznom życzenia, były upominki i małe przyjęcia klasowe. W godzinach popołudniowych, po zajęciach wszystkie klasy spotkały się na wspólnej dyskotece, którą zorganizował Samorząd Uczniowski. Chłopcy przechodzili próby wytrzymałości, mądrości i wiedzy. Z sukcesem przeszli je wszyscy, otrzymali dyplomy SUPER CHŁOPCÓW poszczególnych klas. Zabawie nie było końca! Były indywidualne tańce przy muzyce disco, taneczny pociąg, drobne upominki (odblaski)  i słodki poczęstunek. Wszyscy bawili się doskonale. Każdy chłopiec otrzymał pamiątkową plakietkę - ,,Słonika na szczęście”. Dzieci w świetnych humorach wracały do domu.

 

Wybory do Samorządu Szkolnego               

alt Tydzień trwająca kampania wyborcza zakończyła się we wtorek 30 września 2014r. Uczniowie wszystkich klas wysłuchali wystąpień kandydatów, a następnie oddali w głosowaniu tajnym głosy na swoich faworytów. Skład nowego Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Ø     Przewodnicząca:                    Kinga Gawlina     kl. III

Ø     Zastępca:                               Robert  Komraus   kl. III

Ø     Skarbnik:                                Krzysztof Fajkis    kl. III

Ø     Sekretarz:                               Karolina Chrószcz kl. III

Ø     Redaktor:                                Diuna Dąbkowska  kl. III

 

Pozostali kandydaci, którzy weszli w skład samorządu zostaną włączeni do pracy w sekcjach: ekologicznej, artystycznej i porządkowej.

 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Copyright ©  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Marklowicach 2011-2013  |  Strony Internetowe  MBURSZ-NET
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting